Thông báo sửa chữa studio Suri

Thông báo sửa chữa studio Suri

0 comments

Suri trân trọng thông báo Từ ngày 30/11 đến ngày 15/12 Studio Suri tạm chuyển về địa chỉ nhà riêng tại 59/19 Núi Thành, ĐN để studio sửa chữa lại ,vậy  các cô Dâu có hẹn lấy váy và những cô Dâu đi tham khảo vui lòng đến địa chỉ trên để nhận và được […]